Uitvoering

Bouwbegeleiding is veelal een intensief traject, dat veel tijd en energie vraagt van alle betrokkenen
Tijdens de uitvoering van het werk begeleiden wij desgewenst de bouwwerkzaamheden voor u.

De diensten die horen bij de begeleiding van de uitvoering:
- het controleren van de voortgang en kwaliteit;
- contact onderhouden tussen u en de uitvoerende partijen;
- het organiseren en bijwonen van bouwvergaderingen;
- het opzetten en afstemmen van een globale planning met de verschillende partijen;
- bewaken van meer- en minderwerk;
- controleren van tekeningen van derden;
- het houden van de opleveringen.