Bouwvergunning

Hoe regelt u de vergunning?

Wie een huis wil bouwen of verbouwen, kreeg voorheen te maken met tal van vergunningen. Dat proces is met ingang van 1 oktober 2010 vergemakkelijkt met de komst van de omgevingsvergunning: één vergunning voor alle (ver)bouwplannen. Voor u überhaupt een vergunning aan vraagt, is het handig om te controleren of u wel een vergunning nodig hebt voor uw geplande verbouwing. Via Omgevingsloket.nl kunt u hiervoor de vergunningcheck doen.

De diensten die horen bij het aanvragen van een vergunning:
- tekenwerk ten behoeve van de vergunning;
- overleg met welstand;
- overleg met Ruimtelijke Ordering;
- overleg met constructeur en laten opstellen van berekeningen;
- bouwbesluittoets met berekeningen;
- aanvraag van de omgevingsvergunning.